Friday, 5 June 2009

思维赢家1。马铃薯的推广 Memperluaskan Potato

思维赢家1。马铃薯的推广 Memperluaskan Potato

马铃薯原生长在美洲,它非常容易植种又有营养价值。而且它的产量相当高。即可当作粮食来吃,又可当作蔬菜来食用。当年法国科学家来到美洲发现这种植物,做了非常细致的研究,最后肯定马铃薯具有很高的种植价值。于是就带了一大袋的马铃薯回到法国去,想在法国推广这种农作物。

回 到法国后,他就在各大报刊登刊了这种农作物的好处和种植方法。但是法国人民为早就有成型的种植习惯,以及对新事物存在的偏见。有些迷信的农民认为,马铃薯 是一种魔鬼的苹果。无论这位农学家如何奔跑, 如何热情的呼吁,就是没有人愿意种植。于是马铃薯在法国依然得不到推广。

如果您是这位农学家,你会采取什么行动来推广马铃薯?

Pada masa dahulu, Potato bertanam dari negara US, ia mudah bertaman, berkhiasat bervitamin dan banyak penghasilan. Potato boleh menganggap sebagai makan ringan dan juga boleh dianggap potato sebagai sayur sayuran. Pada masa itu, seorang ahli pertanian datang ke US berjumpai potato, beliau menbuat kajian terhadap potato dan akhirnya ia bukti potato boleh bertanam berhasilan banyak dan berkhiasat untuk kesihatan. Oleh itu, beliau membawa seguni potato balik ke France untuk meluaskan tanaman.

Apabila beliau balik ke France, beliau mengsiarkan di surat khabarnya dengan menyampaikan kebaikan tanaman potato. Tapi, petani sudah kebiasaan dalam budaya. mereka tidak menerima tanaman yang baru. Ada orang berkata potato ialah sejenis epal syaitan yang berwarna perang.
bagaimanapun beliau menyakinkan berkata kepada petani, mereka pun tidak bercuba tanam
potato tersebut.

Kalau anda sebagai ahli pertanian itu, apakah langkah yang anda boleh menjayakan tanaman potato?

No comments: