Sunday, 23 November 2008

失落非主流

日蚀旭日岁岁明,

夜夜冷静醉月临。

年时想望当年时,

夕时尘念吾悔时。

月白风清李白诗,

独唱江畔渔宝歌。

君于然知乃之心,

似挚何日君迷梦。



思乃, 乃去兮。

问乃心兮,江水莫如斯。伥长之,吾悔。夕时,独唱江畔渔歌。

念乃,乃知否?

默看君逝,情确以了?

秋渚庭院深几许,拾叶缅,踱步行,沉默诗章,思量岁月。君何往,往何处。

处亦有境地,然避之天涯,怎知归路。
君知月已晚,惨然吾知心不易挽。径自依徊,顿觉寒气。

君寝久矣,眠安可?
望君至天涯而后沉沦,晚吾必将寻之。
可惜今月到此溟,冥月照君清。惟有踟躇,似挚何日迷梦。

No comments: